Stichting Stadskern Hattem
 

Heemkunde Hattem

Over de vereniging "Heemkunde Hattem"

De vereniging "Heemkunde Hattem"  is in  1980 opgericht.  De vereniging stelt zich ten doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Hattem en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen.
Binnen Heemkunde Hattem is een aantal werkgroepen actief die zich met specifieke onderzoekgebieden bezighouden.

 

De doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel door middel van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Hattem alsmede voor het onderzoek van locale/regionale geschiedenis te bevorderen in de ruimste zin des woords.

Het beleidsplan

Om voornoemde doelstelling te bereiken heeft de vereniging groeperingen met een heemkundig karakter.

 De vereniging geeft viermaal per jaar een tijdschrift uit met artikelen van heemkundige aard.  Alle leden ontvangen dit tijdschrift. Het tijdschrift is ook los te koop. Daarnaast verschijnen er periodiek publicaties/boekjes met betrekking tot een bepaald onderwerp.